Visionen bag BålDomen

 

Båldomen inviterer til urtidens hvilested i moderne form

 

Den bekvemme BålDome - det moderne Bålsted

Den første båldome er blevet bygget i visionen om at skabe et fordybelses sted for mennesker at synke ind i dybet af sig selv - samlet omkring bålet – det mødested hvor vores forfædre og mødre oprindelig startede vores civilisation.

Båldomen er tænkt som den fysiske form omkring det moderne bålsted, hvor vi varmt, tørt og bekvemt året rundt, kan sidde og være sammen omkring ildstedet – I haven, på skoler, institutioner, i vores virksomheder, til byfester, på gågaden, ved plejehjem og børnehaver hvor børn og ældre kan nyde af hinandens visdom i bålets fordybende samvær eller som en alternativ boform omkring ildstedet ect.

Et rolig fordybelses-sted i det moderne dynamiske samfund, som kan være let tilgængelig mange steder i vores hverdag.

- Den kuppelformede BålDome, det runde bålrum, de buede bekvemme bål-sofaer, bålstedet i centrum - inviterer os ind i velvære, samvær og fordybelse omkring ildstedet...

 

Bål healer og beroliger urmennesket i os

Stille tid ved bålet

Båldomen - er en invitation til at mærke, sanse, føle og være sammen ved bålet.

Bålets glødende flammehav tænder ofte nuets dybe dragning i os - til at falde til ro, ånde ud, give slip og mærke det hvilefyldte varme samvær med andre. Bålet er et naturligt sted for os at synke ned i kroppens dybe basale ro, åndedræt og puls - og mærke den dybe kontakt med os selv og deri den dybe kontakt med menneske sjælene omkring os. I denne dybe ro kan der opstå en hvilende distance til alt det der driver os mentalt og emotionelt i hverdagen.

I roen ved bålet og i mødet med gløderne i ildstedet, kan vi lettere føle os trygge i at hvile i os selv, og i at lytte, være og støtte hinanden - der videre kan folde sig ud i kreativitet, håndværk, dans og musikkens rytmer og liv.

- på tværs af alder, nationalitet, trosretninger, konflikter.

Bålstedet - er en invitation for det beroligende basale Para-sympatiske nervesystem, der falder til ro i bålets nærvær - og urmennesket i os elsker det - som er det gode grundlag for trivsel og velvære for os moderne mennesker.

I bålets nærhed behøver begrebet "meditation" ikke blive nævnt - det sker helt af sig selv.

Fordybelsen omkring bålet kan videre understøttes af - Dynamiske meditationer - kraftfulde åndedrætsøvelser - konstellations terapi - drømme tydning - fri dans i musikkens rytmer og liv - og meget, meget mere...

Bål året rundt

Heimdal BålDome åbner muligheden for at kunne nyde den åbne ild i et varmt, tørt og velformet rum til formålet, som ellers, pga. vejret, kun er muligt ganske få aftner om året her i norden.

Stilletime med familien

Ildstedet er et oplagt sted for familier at holde ”stilletime” ved solnedgang, som et pusterum fra vores moderne hektiske virtuelle samfund.

”At holde skumring” er en gammel nordisk tradition der rummer nærvær.

 

Båldome hygge i hverdagen:

Fordybelse i haven med familien, naboer og venner

På skoler til leg, udfoldelse og fordybelse for børn og unge

På gågaden - et dyk ind i hvile - en pause når vi er ude at handle

Til byfester og festivaler i et stemningsfyldt miljø

I et rofyldt miljø til kurser, grupper og møder

Frokost/afstresnings-rum i vores virksomheder

Et harmonisk rum til konflikt løsning

På plejehjem, hvor ældre kan sidde og hygge sig omkring ilden ...miljøer hvor børn, unge og ældre kan mødes på tværs af alle aldre

 
 

Bålet kan berolige og smelte vores urgamle nervesystem ind i hvile og resourcer.

Arkæologiske fund har antydet at store kreative udviklingsspring skete for os mennesker da vi kunne begynde at håndtere ilden og dermed bålet. Vi fik mere mulighed for at slappe af og sidde og kigge ind i bålet sammen, som var med til at restituere os, og konservere vores ressourcer til nye kreative udviklingsspring indenfor - redskaber, jagt, madlavning, tøj, bolig.

Bålstedet gav os roen til at kunne synke ind i dybet af vores ressourcer og dermed skabe en hvilende distance til den fysiske overlevelse.

På samme måde kan bålstedet give os moderne mennesker roen til at synke ind i en hvilende distance til alt det der mentalt og emotionelt driver os i dag.

Vi har det samme basale nervesystem og de samme basale behov som i urtiden, dog med en mere sofistikeret overbygning der gør os i stand til mere og mere kompleks tænkning omkring vores basale behov.

Mad, tøj, bolig, varme, omsorg, intimitet, anerkendelse, kreativ udfoldelse  -  er nogle af de basale behov der tilfredsstiller forskellige dele af os.

Vores krypdyr hjerne er den ældste og mest primitive lag af hjernen, som er en dyb integreret del af vores krop via det ikke viljestyrede, autonome nervesystem, der varetager hjerterytmen, åndedrættet, jagtevner, territorieadfærd, kønsdrift.  -  Det er her store eller små lammelser, traumer, ladninger, hæmninger kan bo i os, med indprint fra gamle uafsluttede hændelser og udviklingsstadier fra barndom, opvækst og voksen liv.

I pattedyr hjernen lever den følende del af os  –  der lever vores evne til tilknytning, leg og komplicerede relationer, hvilket indgår som en del af det limbiske system. Amygdala er et hidsigt lille center i den ældste del af det limbiske system  –  som reagere med kraftige følelser på situationer som virker truende.  -  Amygdala husker i gamle følelses laddede stemninger, uden tidsperspektiv  -  kan derfor let aktivere gamle emotionelle ladninger som ikke passer til nutidens situationer.

I Neo Cortex og Præfrontal Cortex er vores menneskelige hjerne og nervesystem. Der opstår vores evne til at danne billeder og komplekse associationer af vores relationer og liv, samt sproglig forståelse og et følelsesmæssig grundlag for at træffe bevidste valg og gøre nuanceret evaluering. Hvis dele af vores Cortex begrænses og paralyseres af de dybere liggende lag af nervesystemet og hjernen  -  mister vi vores evne i at tænke og orientere os klart, og kan derved udvikle destruktive tanke- og handlings-mønstre i de områder af os som er indblandet.

Hvilen i vores naturlige grundtilstand dybt i alt.

Når vi synker dybt ind i den bevidsthed som vi er, kan vi finde hvile i vores naturlige hvilende grundtilstand. Der hviler vi i det stille sydende udefinerbare kvantefysiske hav af enhed,  hvori alt materie manifisteres og de-manifisteres. I dette nærvær af enhed foregår alting - kropligt, emotionelt og mentalt.

I dyb stilhed er vi forbundet med dybet af os selv, hinanden og alting omkring os.

Subtile lammelser i vores nervesystem forhindre os i at hvile i os selv - i stilheden - dybt i alt.

Kamp/flugt beredskabet aktiveres ved oplevelsen af livstruende situationer  -  i babyer, børn eller voksne  -  det der sker i sådanne situationer er at Amygdala, et sensetivt center i pattedyrdelen af nervesystemet alamerer for en faretruende situation, der videre aktivere Hypothalamus, der aktivere Hypofysen, der videre aktivere Binyrene, der sender nor-adrenalin, adrenalin og cortisol ud i blodbaner og væv, der mobiliserer Kamp/flugt beredskab i nervestystemet  -  hvor så hele organismen er tændt og klar til kamp eller flugt.

Lykkes vi med kamp eller flugt refleksen  -  sætter energien/situationen sig ofte ikke fast i vores nervesystem og vi vokser i vores kapacitet.

Men lykkes vi ikke med kamp eller flugt refleksen, fordi kraften imod os er for stor  -  kan der, i afmagt, ske det at det Para-sympatiske nervesystem sætter ind med den sidste og ældste refleks for overlevelse  -  nemlig den at spille død. Denne sidste refleks lammer så kamp/flugt beredskabet som er tændt og klar  -  dette medføre at den tændte/aktiverede kamp/flugt energi  -  lammes og "pakkes ned" i vores krop og bindevæv. Lammelsen lammer også Hippocampus som ellers sørger for orientering og tidsmæssigt perspektiv, hvilket ellers er beroligende for Amygdala/den tidsløse følelsesmæssige "radar" som aktiverer det hele. Videre lammes også dele af vores tænkende reflekterende Neo-cotex og Præfrontal-cortex, hvilket ellers kan give os forståelse og nuanceret evaluering  -  Konsekvensen af dette kan være at dele af os forbliver lammet, traumatiseret og uudviklet, indtil disse dele af vores sjæl bliver hjulpet mod en afslutning  -  af os selv, tillidsvækkende medmennesker og indsigt.

Med subtile lammelser, hæmninger og blokeringer i vores energi-krop og psyke  -  handikappes vi i at rigtig kunne hvile eller handle frit i verden uden stress.

De uafsluttede episoder i vores indre emotionelle liv - lever videre i os og kan være en central del af at forme selv-destruktiv adfærd i os, hvilket som oftest forsætter at udspille sig selv indtil de dybere uforløste episoder i os er mødt, integreret og forstået.

(Da dyr ikke har den samme psykologiske kognitive overbygning som os mennesker - kan de, hvis de undslipper et angreb, ryste lammelser ud af deres system og frigøre rester af de rejste kampe/flugt energier, og dermed undgå traumatilstande)

Ved Bålet

Ved bålets dybt følte ro, i en sans af tryghed og varmt samvær kan vi hjælpe hinanden med at møde, gennemgå og heale dybe uafsluttede episoder i vores liv, som er lagret i vores krop og psyke. Så vi kan blive frie i os selv til at hvile og handle frit i verden.

Hvile i kroppens stille dyb  -  i varmt samvær  -  hvor vi lytter og rummer hinanden  -  bevæger os i åndedrætsøvelsers energi - flyder med i musikens rytmer og liv  ...er nogle af de dybe måder vi kan heale og berige hinanden og vores liv.

 

BålDomen i skov og i natur-miljøer, med små skovboliger - kan være et oplagt fordybelses-sted... Livet omkring ildstedet i naturens ro...

Her lidt inspiration og eksempler på hvordan det kunne se ud: